vrienden

Op zondag 9 november 2003 startte de stichting het Koningskerkje het initiatief “Vrienden van het Koningskerkje”. Na een aankondiging in het plaatselijk dorpsblad Globaal volgden vele positieve reacties en aanmeldingen. De stichting hoopt met de steun van een betrokken vriendenkring haar doelstellingen en activiteiten te kunnen verwezenlijken.

Geleidelijk aan hebben die vrijwilligers een reeks van jaarlijks terugkerende activiteiten opgezet:

  • in het voor- en in het najaar een expositie van beeldende kunstenaars
  • de 4 mei-viering
  • in het najaar een activiteitenprogramma in het kader van de “Week van Beek”
  • door het jaar heen enkele muziekuitvoeringen
  • lezingen over bepaalde culturele thema’s
  • andere activiteiten van meer incidentele aard, zoals een workshop

Wij hopen dat u zich betrokken voelt bij het Koningskerkje en haar activiteiten en verwelkomen u graag als ‘Vriend van het Koningskerkje’.

De stichting houdt u dan op de hoogte van de culturele activiteiten in het kerkje en de inspanningen om het Koningskerkje als monument te behouden. U ontvangt daartoe twee per jaar een nieuwsbrief en u en uw gezin krijgen een korting op de entreegelden.

Als u zich wilt aanmelden als vriend kunt u een email sturen naar: info@koningskerkje.nl

 

 

Koningskerkje Vierlingsbeek


Koningskerkje Vierlingsbeek